Archive | Lipiec, 2007

Radio Łódź o fabrykancka.pl

Mały reportaż o fabrykancka.pl, który ukazał się w poniedziałek w Radioranku Radia Łódź. Podziękowania za udostępnienie materiału audio dla Radia Łódź.

Pierwszy news w radiu.

Jeszcze nas nie ma a już o nas głośno :]