Charakter Łodzi – bogactwo stylów czy chaos?

charakterlodzi-zaproszenieOtwarta debata o architekturze ulicy Piotrkowskiej.

Stowarzyszenie Fabrykancka zaprasza na debatę otwierającą cykl spotkań „Charakter Łodzi”, którego celem jest konfrontacja poglądów dotyczących tożsamości, specyfiki i kierunku rozwoju naszego miasta. Pierwsza dyskusja, przebiegająca pod hasłem „Bogactwo stylów czy chaos?”, dotyczyć będzie architektury ulicy Piotrkowskiej.

Pragniemy zarysować proces kształtowania się architektonicznego krajobrazu ulicy i spojrzeć na niego krytycznie. Wokół traktu do Piotrkowa wyrosła cała przemysłowa Łódź. Z urbanistycznego i społecznego punktu widzenia ulica Piotrkowska zawsze postrzegana była jako reprezentacyjna. Od XIX wieku zgodnie mówiono, że architektura powinna podkreślać jej prestiż. Mimo to skomplikowane układy praw własności, niemoc administracji i zawirowania historii sprawiły, że jest to architektura silnych kontrastów. Czy efektem tego jest bogactwo stylów czy… chaos?

Chcemy, żeby debata była okazją do konfrontacji różnych poglądów oraz możliwością poznania stanowisk poszczególnych dyskutantów. Na spotkaniu wspólnie zastanowimy się, co jest wyjątkowego w zabudowie Piotrkowskiej i jak podkreślać te walory, w jaki sposób zachować charakter historycznej architektury przystosowanej do nowych funkcji oraz jak najlepiej realizować nowe projekty w zabytkowym otoczeniu.

W ramach debaty poruszony zostanie wątek aktualnej koncepcji rewitalizacji zabytkowego obiektu.

6 maja 2009 godzina 18.00

No comments yet

Leave a Reply