Charakter Łodzi – chaos czy bogactwo stylów?

Łódzkie Stowarzyszenie Fabrykancka inauguruje cykl spotkań „Charakter Łodzi”, którego celem jest konfrontacja poglądów dotyczących tożsamości, specyfiki i kierunku rozwoju naszego miasta. Do poszukiwania charakteru Łodzi (a może raczej jego sobie przypomnienia) zaproszeni są wszyscy mieszkańcy miasta…

Cykl otworzy dzisiaj o godz. 18 otwarta debata, przebiegająca pod hasłem „Bogactwo stylów czy chaos?”, a dotyczyć będzie architektury ulicy Piotrkowskiej. Cóż bowiem może bardziej stanowić o charakterze miasta niż jego główna ulica, od lat postrzegana w kraju jako wizytówka Łodzi?- Pragniemy zarysować proces kształtowania się architektonicznego krajobrazu ulicy i spojrzeć na niego krytycznie. Wokół traktu do Piotrkowa wyrosła przecież cała przemysłowa Łódź – podkreślają organizatorzy spotkania.

Z urbanistycznego i społecznego punktu widzenia ulica Piotrkowska zawsze postrzegana była jako reprezentacyjna. Od XIX wieku zgodnie mówiono, że architektura powinna podkreślać jej prestiż. Mimo to skomplikowane układy praw własności, niemoc administracji i zawirowania historii sprawiły, że jest to architektura silnych kontrastów. Czy efektem tego jest bogactwo stylów, czy chaos?

– Na spotkaniu wspólnie zastanowimy się, co jest wyjątkowego w zabudowie Piotrkowskiej i jak podkreślać te walory, w jaki sposób zachować charakter historycznej architektury przystosowanej do nowych funkcji oraz jak najlepiej realizować nowe projekty w zabytkowym otoczeniu – dodają pomysłodawcy spotkania.

Wśród panelistów znaleźli się: Marek Lisiak – architekt miasta Łodzi, Wojciech Szygendowski – wojewódzki konserwator zabytków, Michał Styś – Orange Property Group, Marek Janiak – Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, Andrzej Owczarek – Now Biuro Architektoniczne. Spotkanie odbędzie się w Fabry-Strefie przy ul. Piotrkowskiej 138/140 (fabryka F. Ramischa).

Autor: Dariusz Pawłowski
Źródło: http://polskatimes.pl/dzienniklodzki/kultura/113480,charakter-lodzi-chaos-czy-bogactwo-stylow,id,t.html

No comments yet

Leave a Reply