MALARSTWOx4 : czy malarka to żona malarza?

web_malarstwox4

Dorota Szewczyk, Natalia Talarek, Anna Adamiak, Aleksandra Kozioł

Wystawa ,,Malarstwo x 4” jest inicjatywą czterech artystek, które postanowiły połączyć siły, aby zmierzyć się z przestrzenią galerii FabrySTREFA. Ostatecznie projekt zyskał interdyscyplinarny charakter: na otwarciu będzie można również posłuchać zespołu Niedaleko Parku.

Szukając wspólnego mianownika dla autorek wystawy, należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy: po pierwsze, wszystkie zajmują się malarstwem. Po drugie, łączy je płeć − każdy obraz na wystawie został namalowany ręką kobiety. Po trzecie, wszystkie artystki są związane z Łódzką Akademią Sztuk Pięknych. Wreszcie – wszystkie należą do pokolenia urodzonego w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych.

Poza tym każda z nich reprezentuje odmienne podejście do swojej twórczości. Pełne egzystencjalnego niepokoju, ekspresyjne obrazy Aleksandry Kozioł zostaną zestawione z refleksją Anny Adamiak nad mimetycznym malarstwem, którego celem jest odzwierciedlenie trójwymiarowego przedmiotu na płaszczyźnie. Barwne, formalnie bliskie sztuce dzieci prace Natalii Talarek pokazane będą obok łączącego abstrakcyjne formy i naturalistyczny warsztat malarstwa Doroty Szewczyk. Nasuwa się pytanie, skąd pomysł na takie zestawienie.

,,Różnorodność tej wystawy jest jej atutem. Chciałyśmy podzielić się z odbiorcami naszym malarstwem: tworzonym, widzianym i odczuwanym przez każdą z nas w inny sposób, jednak przenikniętym wspólnymi doświadczeniami, pasją i siłą. Dodatkowym czynnikiem spajającym nasze działania jest przestrzeń – kiedyś było to wspólne 45-metrowe mieszkanie, teraz nasze prace będą współistnieć w pomieszczeniu galerii. Z przymrużeniem oka, ale jednak uważamy się za robotnice sztuki, lepiące dzień po dniu własny plaster miodu. Dlatego fabryka F. Ramischa jest najlepszym miejscem do zaprezentowania dzieła naszych rąk” – wyjaśnia Natalia Talarek.

W czasie otwarcia wystawy będzie można posłuchać muzycznych improwizacji zespołu Niedaleko Parku w składzie: altówka, gitara elektryczna, perkusja i klarnet.

OTWARCIE i występ zespołu Niedaleko Parku
06.11.09 godzina 19:00

FabrySTREFA
Piotrkowska 138/140, Fabryka F. Ramischa, wejście od Piotrkowskiej przez ,,Chinatown” lub od Roosevelta 10.

Wystawa czynna: od piątku do niedzieli w godz. 17.00−20.00, do 22.11.09.
Wstęp wolny.

No comments yet

Leave a Reply