Kreatywni Samozatrudnieni – najlepszą praktyką EFS 2010

Konkurs „Dobre praktyki EFS 2010” dla projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego został rozstrzygnięty. Wśród pięciu najwyżej ocenionych projektów znalazł się projekt „Kreatywni Samozatrudnieni – promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz upowszechnianie dobrych praktyk w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych regionu łódzkiego”, realizowany przez wydawcę magazynu Purpose – Przedsiębiorczość w Kulturze w ramach Działania 6.2 POKL.

Do konkursu nadesłano 360 zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm z całego kraju realizujących projekty w ramach Sektorowego Programu Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Programu Kapitał Ludzki. Na ocenę merytoryczną projektów złożyły się: opinia właściwej Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej w tym wypadku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi dotycząca stopnia realizacji wskaźników oraz przebiegu współpracy z beneficjentem, a także ocena istoty projektów i jakości nadesłanych materiałów dokonana przez niezależne jury.

Podczas oceny preferowane były ciekawe, napisane „przyjaznym” językiem teksty, które pokazywały, w jaki sposób udział w projekcie odmienił życie osób w nim uczestniczących. O atrakcyjności zgłoszonych opisów projektów decydowały również zdjęcia, filmy oraz inne materiały prezentujące projekty. Wszystkie materiały ocenionego w konkursie projektu znajdują się na stornie www.kreatywnisamozatrudnieni.pl

Projekt „Kreatywni Samozatrudnieni” zostanie uhonorowany nagrodą w postaci wyjazdów studyjnych dwóch reprezentantów firmy do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. Uroczyste wręczenie nagród – statuetek, przyznających prawo posługiwania się tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka 2010”, będzie miało miejsce podczas uroczystej gali zaplanowanej na grudzień 2010 r.

No comments yet

Leave a Reply