Fokus Łódź Biennale w FabrySTREFIE

Fokus Łódź Biennale to międzynarodowa wystawa w przestrzeni publicznej, zatytułowana Od Placu Wolności do Placu Niepodległości. Łódzkie Biennale to intermedialne i interdyscyplinarne wydarzenie artystyczne poświęcone sztuce współczesnej, kontynuujące ideę „Konstrukcji w Procesie”.  W Przestrzeni FabrySTREFY w ramach łódzkiego Biennale będziemy gościć pracę Ran Hwang, Gudjona Bjarnasona, Soyoun Jeong i Kalin Lindena.

Ran Hwang – „Piękne Sny”

(Instalacja)

Ideą tej realizacji jest kontrast pomiędzy iluzją a rzeczywistością, pragnieniem a faktem. Ptaki są dla mnie symbolem ludzkich dążeń… W dążeniu do zerwania materialnych ograniczeń, powstrzymywani przez codzienne potrzeby i troski, upodabniamy się do ptaków

zamkniętych za drutem kolczastym.

Gujon Bjarnason – „Bez tytułu”

(Rysunki)

W nieustannym i pełnym dynamiki tworzeniu generujących się samoczynnie obiektów oraz złożonych, chaotycznych pól wizualnych – celowo ustawianych na antypodach tego, co zwykliśmy nazywać równowagą i proporcją – kreując sytuacje, w których miesza się pokręcone i cierpiące szaleństwo z przemyślaną na zimno metodą, okoliczności jednocześnie pokawałkowane i zachowujące cień możliwości dokonania przez umysł widza logicznej rekonstrukcji; moja obejmująca szereg dyscyplin, złożona praca, w najszerszym rozumieniu jest osobistą refleksją na temat sensu i funkcji sztuki jako takiej w powiązaniu z moim życiem wewnętrznym w naszych czasach…

Soyoun Jeong – „Niesamowity ogród”

(Wideo + instalacja)

W sztuce Jeong natura jest drogą do duchowej jedności,istniejącej przede wszystkim jako doświadczenie lub wyobrażenie. W pracy Niesamowity ogród Jeong bada, czy rośliny mogłyby żyć w środowisku oświetlonym sztucznym światłem. Poznajemy także filmowy zapis całego dnia, skondensowany do niecałych czterech minut, w którym światło słońca odgrywa główną rolę. Instalacja jest egzemplifikacją konfliktu pomiędzy tym, co sztuczne i tym, co naturalne: ekran filmowy oświetla światłem słonecznym prawdziwy ogród. Jednakże ostatecznym doświadczeniem, jakie wynosimy z tej pracy, jest doświadczenie życia i przemiany: te z roślin, które przetrwają, zostaną ponownie zasadzone w naturalnym środowisku. Eksperyment kończy się sukcesem: pomimo poczynionych

szkód, życie trwa. (Jonathan Goodman)

Kalin Lindena – „Bez tytułu (Bramy)”

(instalacja)

Zajmuje mnie idea Gesamtkunstwerk. Tak, więc pokryta przeze mnie papierem brama to drobny element całości. Chciałabym zmienić wszystko, co mnie otacza, zaprojektować nowe naczynia, meble, no i oczywiście całą otaczającą architekturę. W tej pracy akcentuję poszczególne elementy architektoniczne i dzięki temu widzimy je inaczej. Moja technika polega na kładzeniu na sobie kolejnych cienkich warstw kolorowego papieru, aż do momentu uzyskania nieistniejących normalnie barw. Rozwinęłam ją dzięki mojemu doświadczeniu w realizacji graffiti. Maluję nie malując, zamiast farb i sprayów używam cementu. To kolejny krok na drodze zadawania pytań.

No comments yet

Leave a Reply