KOSMOPOLITANIA – 5-E SPOTKANIE / Futuryzm po futuryzmie

CO? DYSKUSJA

KIEDY: 19.05.2011 / 19.00 / fabrySTREFA

ILE?WSTĘP WOLNY

Zmiany w kulturze (tzw. kulturze uczestniczącej), które były zapowiadane przez futurystów włoskich i rosyjskich.

Prof. Tadeusz Miczka to – oprócz wielu niezliczonych publikacji z dziedziny teorii literatury i filmu- autor pionierskich prac o włoskim futuryzmie: „Włoski futuryzm filmowy. Numer monograficzny „Filmu na Świecie”, 1986 oraz „Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej” Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1988. Zgłosił chęć przyjazdu na spotkanie Kosmopolitanii i podzielenia się swoimi materiałami.

Tadeusz Miczka Jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej; W 1984 roku w UŚ obronił rozprawę doktorską Inspiracje plastyczne w twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy; W 1989 roku na podstawie książki Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej i dorobku badawczego uzyskał stopień dra hab. w zakresie literaturoznawstwa-filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; W latach 1987-1989 pracował na Uniwersytecie „La Sapienzà” w Rzymie; W latach 1990-1996 był dziekanem Wydziału Filologicznego UŚ, 1998-2005 dyrektorem Instytutu Nauk o Kulturze UŚ, 1999-2007 dyrektorem Instytutu Górnośląskiego w Katowicach; Od 2002 roku jest kierownikiem Zakładu Komunikacji Kulturowej UŚ. Wykładał w kilkunastu uniwersytetach zagranicznych, m.in. w Meksyku i w Niemczech; Był stypendystą kilkunastu uczelni i ośrodków badawczo-naukowych, m.in. Yad Vashem w Jerozolimie; Jest autorem i współautorem 10 książek, m.in. dwutomowej historii kina włoskiego, tomu słownika pojęć filmowych i pracy O zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach audiowizualnych. Opublikował około 300 rozpraw i artykułów naukowych (w tym 70 za granicą) z zakresu filmoznawstwa, medioznawstwa, edukacji medialnej, estetyki porównawczej, komunikacji międzykulturowej, dziejów awangard europejskich i filozofii kultury; Wygłosił ponad 170 referatów na konferencjach naukowych (ponad 50 za granicą). Wypromował 16 doktorów nauk humanistycznych (autorów rozpraw filmoznawczych i kulturoznawczych); Jest członkiem kilkunastu polskich i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń, m.in. AIS (San Marino) i SFP – Sekcji Piśmienniczej. Obecnie przygotowuje do druku historię kina polskiego adresowaną do cudzoziemców (Kino pod presją) i monografię obejmującą kilkaset filmów o Auschwitz-Birkenau (Obrazy Zagłady).

KOSMOPOLITANIA
5-E SPOTKANIE
19-05-2011 g. 19.00
CZWARTEK
Łódź, FABRYSTREFA, Piotrkowska 138/140
WSTĘP WOLNY

No comments yet

Leave a Reply