Trzydziestolecie odsłonięcia Pomnika Kamienicy

Trzydzieści lat temu grupa łódzkich plastyków i architektów, działająca pod nazwą urząd ® miasta, dokonała odsłonięcia Pomnika Kamienicy. Status pomnika uzyskała wówczas, ocalała z fali wyburzeń, kamienica przy Piotrkowskiej 164. Aby przypomnieć przesłanie akcji z 1981 roku oraz sprowokować dyskusję o dzisiejszej sytuacji miasta, Grupa urząd ® miasta, koło naukowe studentów architektury PŁ KĄT oraz Stowarzyszenie Fabrykancka przygotowały swoje wydarzenia z okazji tej rocznicy.

Pomnik Kamienicy dedykowany był „wszystkim wyburzonym dotąd łódzkim kamienicom i tym, które zostaną wyburzone w przyszłości”. Miał na celu podkreślenie wartości historycznej, łódzkiej zabudowy, którą od lat 50. zaniedbywano, traktując jako czekający na rozbiórkę relikt przeszłości. W skład grupy urząd ® miasta wchodzili łódzcy twórcy Marek Janiak i Włodzimierz Adamiak (dziś wykładowcy na PŁ), Zbigniew Bińczyk (autor zwycięskiego projektu w konkursie „Wielkomiejska Piotrkowska” w 2010 roku) i Wojciech Saloni-Marczewski. Łączyli oni działalność naukową z zakresu architektury i urbanistyki oraz nauk humanistycznych z niekonwencjonalnymi formami komunikacji społecznej: akcjami artystycznymi i happeningami.

Odsłonięcie Pomnika Kamienicy, ocalałej z fali wyburzeń przy okazji budowy łódzkiego Manhattanu, było jednym z najbardziej spektakularnych wystąpień grupy. Autorzy chcieli zwrócić uwagę na łódzką praktykę zaniedbywania modernizacji istniejących obiektów przy jednoczesnym realizowaniu gigantycznych, kosztownych inwestycji, zastępujących zabudowę śródmieścia budownictwem z „wielkiej płyty”.

Wzorując się na schemacie państwowych uroczystości, odsłonięto zakrytą białymi tkaninami fasadę budynku i wmurowano pamiątkową tablicę. Akcji towarzyszyły teksty teoretyczne oraz wciąż aktualny manifest. Kamienica przy Piotrkowskiej 164 istnieje do dziś, wkomponowana w zabudowania Orange Plaza.

W ramach obchodów rocznicy Grupa urząd ® miasta przygotowała akcję „Pomnik Kamienicy 2011”, która zostanie przeprowadzana na ulicy Piotrkowskiej 58 o godzinie 16.15.

Po akcji w przestrzeni miejskiej zapraszamy do FabrySTREFY (Piotrkowska 138/140), gdzie o godzinie 17.00 zacznie się wykład Tomasza Koniora – architekta z Katowic, który konsekwentnie dąży do wpisywania swoich realizacji i projektów w istniejące konteksty, tworząc przy tym przyjazne przestrzenie publiczne.

O godzinie 19.00, również w Fabrystrefie, odbędzie się otwarcie ekspozycji prezentującej archiwalne materiały o Pomniku Kamienicy, a następnie projekcja materiału filmowego z odsłonięcia oraz spotkanie z członkami grupy urząd ® miasta, Tomaszem Koniorem i zaproszonymi gośćmi. Tematem rozmowy będą refleksje na temat akcji z 1981, zagadnienia związane z urbanistyką i kształtowaniem przestrzeni miasta oraz aktualna sytuacja ekonomiczna, komunikacyjna i architektoniczna śródmieścia Łodzi.

Plan wydarzeń (Czwartek) 26 Maja 2011:

Piotrkowska 58:

16.15 AKCJA GRUPY urząd ® miasta:

„POMNIK KAMIENICY 2011”

 

FabrySTREFA, Piotrkowska 138/141:

17.00 WYKŁAD TOMASZA KONIORA

„KONTEKSTY, MIEJSCA, EMOCJE…

MIEJSKIE FASCYNACJE” –

(organizator: KĄT – Koło naukowe architektów Politechniki Łódzkiej)

19.00 OTWARCIE WYSTAWY:

„POMNIK KAMIENICY 1981”

(organizator: Stowarzyszenie Fabrykancka, Grupa urząd ® miasta

19.30 SPOTKANIE:

„CZY MIASTU POTRZEBNE SĄ KAMIENICE?”

 

Zapraszają:

Grupa urząd ® miasta, KĄT koło naukowe studentów architektury PŁ, Stowarzyszenie Fabrykancka, Fundacja Ulicy Piotrkowskiej

Partnerzy:

SARP Łódź, Allmendinger, PORR Polska, Graphisoft

No comments yet

Leave a Reply