Kultura w łódzkim getcie – Kosmopolitania 5e spotkanie

Opowieść o tym, jak w ekstremalnych warunkach rozwijała się kultura. O potrzebie tworzenia w cieniu katastrofy. Kosmopolitania zaprasza na spotkanie z historią miejsc i miasta, w którym się narodziła idea jej wyzwolenia. Spotkanie poprowadzi Adam Sitarek.

 

Adam Sitarek – historyk, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego i Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi, doktorant Instytutu Historii UŁ. Przygotowuje rozprawę doktorską nt. struktury i działalności administracji żydowskiej łódzkiego getta. Jest autorem kilkunastu artykułów oraz współredaktorem wydawnictw źródłowych m.in. Kroniki getta łódzkiego / Litzmannstadt getto 1941–1944 (Łódź 2009) i zbioru przemówień Przełożonego Starszeństwa Żydów w łódzkim getcie „Słuchają słów Prezesa…” Księga przemówień Ch. M. Rumkowskiego (Łódź 2011). Gra na gitarze basowej w zespole WIEŻE FABRYK

KOSMOPOLITANIA to cykliczne spotkania, wykłady, koncerty i wystawy. Drukowany rocznik na koniec sezonu. Metoda: wymiana, kontakt i działanie. Skutek uboczny: konsolidacja ruchu oporu przeciw Cezarowi Zero. Priorytet: wyzwolenie Kosmopolitanii.Twórcą projektu jest Marcin 11 Pryt. Patronat: Stowarzyszenie Niezależnych Jednostek SNJ. Współpraca: Stowarzyszenie Fabrykancka i Jazzga. ADRES NA FB http://www.facebook.com/FreeKosmopolitania kontakt: kosmopolitania@gmail.com

Czwartek 19.00 (16.06) FabrySTREFA

Wstęp wolny

No comments yet

Leave a Reply