Archive | Grudzień, 2011

Dziennik Łódzki: „Z pasją do starej i nowej Łodzi”

Łączy nas sprzeciw wobec prowizorki, obietnic bez pokrycia których widzimy wokół siebie bardzo wiele – mówią Paweł Justyna i Błażej Filanowski, członkowie zarządu Stowarzyszenia. Za receptę na te łódzkie bolączki uważamy pracę u podstaw. Aby uczynić miasto bardziej przyjaznym dla mieszkańców animujemy niezależne życie kulturalne i działamy na rzecz ochrony zabytków.