Żądamy szacunku dla Łodzi

Dziś w Prexerze odbyło się spotkanie dotyczące zarządzenia w sprawie powołania Rady Mieszkańców Miasta Łodzi. Organizacje oraz osoby uczestniczące w dzisiejszym spotkaniu wystosowały jednogłośnie następujący manifest:

My niżej podpisani, żądamy uchylenia zarządzenia prezydenta miasta nr 1986/VI/12 z dn. 27 marca 2012 roku ws. powołania Rady Mieszkańców Miasta Łodzi. Nie uznajemy mandatu Rady jako ciała powołanego niezgodnie z prawem oraz podstawowymi zasadami współżycia społecznego. Rada jest ciałem fasadowym maskującym realne problemy w prowadzeniu dialogu społecznego. Zaufanie pomiędzy mieszkańcami a władzami miasta zostało nadszarpnięte. Oczekujemy, że wzmacniane będą już istniejące mechanizmy współpracy, a tworzenie nowych będzie wyłącznie skutkiem szerokiej debaty. Żądamy szacunku dla Łodzi.

No comments yet

Leave a Reply