OFF Piotrkowska, Fabrykancka i spisek kultury

„(…) FabrySTREFA, która – chociaż nie przetrwała powstania OFF-a – mocno odbiła się na obecnym charakterze miejsca, ponieważ pokazała, że warto współpracować z inicjatywami kulturalno-artystycznymi.”

Mikołaj Bendyk

Cytat pochodzi z raportu: „Przypadki / Off Piotrkowska” w ramach projektu „Spisek kultury”. „Spisek kultury” to projekt podsumowujący wieloletni cykl seminaryjny „Kultura i rozwój” realizowany pod kierownictwem Edwina Bendyka przez Narodowe Centrum Kultury i Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas. Podsumowanie to przygotowuje Fundacja Nowej Kultury „Bęc Zmiana” w ramach programu „Interwencje” NCK. Projekt składa się z dwóch części: analizy dokumentacji seminariów oraz wywiadów z ekspertami i praktykami, które mają uzupełnić i poddać ocenie hipotezy powstałe podczas syntezy dorobku seminariów.

One Response to “OFF Piotrkowska, Fabrykancka i spisek kultury”

    Error thrown

    Call to undefined function ereg()