(Polski) Uwagi do propozycji docelowego ukształtowania systemu transportowego miasta zawartych w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Łodzi (Łódź, sierpień 2009)

Sorry, this entry is only available in english.

No comments yet

Leave a Reply