Archive | October, 2012

„Łódź na mapach 1793-1939″ in Owoce i Warzywa