Archive | Urbanistyka RSS feed for this section

Kongres trwa…

„Rozwój Łodzi i regionu może następować w oparciu o kulturę. Jesienny Regionalny Kongres Kultury ma na celu rozpoczęcie publicznej debaty nad diagnozą stanu kultury i regionalną polityką w tym obszarze.” – tymi słowami zaczyna się oficjalny komunikat odnośnie Regionalnego Kongresu Kultury 2011. Zaproszono na niego przedstawicieli zarówno publicznych instytucji, jak i aktywnych organizacji pozarządowych. StowarzyszenieRead the Rest…

Trzydziestolecie odsłonięcia Pomnika Kamienicy

Trzydzieści lat temu grupa łódzkich plastyków i architektów, działająca pod nazwą urząd ® miasta, dokonała odsłonięcia Pomnika Kamienicy. Status pomnika uzyskała wówczas, ocalała z fali wyburzeń, kamienica przy Piotrkowskiej 164. Aby przypomnieć przesłanie akcji z 1981 roku oraz sprowokować dyskusję o dzisiejszej sytuacji miasta, Grupa urząd ® miasta, koło naukowe studentów architektury PŁ KĄT oraz Stowarzyszenie Fabrykancka przygotowały swojeRead the Rest…

Uwagi do propozycji docelowego ukształtowania systemu transportowego miasta zawartych w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Łodzi (Łódź, sierpień 2009)

1. Analiza założeń Przystępując do formułowania wniosków dotyczących zawartych w projekcie STUDIUM rozwiązań w zakresie obsługi komunikacyjnej miasta warto przeprowadzić analizę wniosków, jakie stanowią punkt wyjścia dla autorów ww. opracowania. Na stronach 233-234 STUDIUM zakłada, że w zakresie układu drogowo-ulicznego jest konieczna: – rozbudowa podstawowego układu drogowego (dodatkowe trasy), która w zdecydowany sposób poprawi gęstośćRead the Rest…