Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Fabrykancka to powołana w 2007 roku niezależna organizacja, skupiająca młodych i twórczych entuzjastów miasta Łodzi. Inicjatywa zrzesza kilkunastu studentów i absolwentów przeróżnych kierunków. Łączy nas chęć działania i wychodzenia poza utarte schematy. Konsekwentnie realizujemy nasze cele statutowe, do których należą: inicjowanie wydarzeń artystycznych, działania na rzecz ochrony historycznej zabudowy oraz interdyscyplinarna aktywność na polu kultury.

Animowanie wydarzeń kulturalnych

Najambitniejszym pomysłem Stowarzyszenia Fabrykancka było stworzenie FabrySTREFY – miejsce dla inicjatyw artystycznych. Korzystając z przestrzeni w dawnej Fabryce Ramischa, organizowaliśmy przez ponad trzy lata (09.2008-02.2012) różnorodne wydarzenia, które budowały interdyscyplinarny charakter miejsca: koncerty, spotkania, wystawy, spektakle.

Inicjowanie dyskusji o Łódzkiej architekturze i urbanistyce, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony historycznej zabudowy

Stowarzyszenie Fabrykancka promuje koncepcje współistnienia historycznej zabudowy Łodzi z dobrą nowoczesną architekturą.  Stowarzyszenie przeciwstawia się działania powodującym degradacje tkanki miejskiej i powodujących ekonomiczne i społeczne problem w miastach.  Realizując swoje zainteresowania, a zarazem odpowiadając na aktualne problemy naszego miasta, łączymy dyskusje o architekturze współczesnej z działaniami na rzecz ochrony zabytków.

Promowanie kultury i sztuki

Pobudzaliśmy zainteresowanie kulturą poprzez działalność portalu fabrykancka.pl. Animowaliśmy także liczne wydarzenia kulturalne w FabrySTREFIE – miejscu dla inicjatyw artystycznych.

No comments yet

Leave a Reply